top of page

Họa Sĩ Bùi Xuân Phái

Tiểu Sử:

Trường Đào Tạo:

Tác Phẩm Tiêu Biểu:

Giải Thưởng Mỹ Thuật :

 • Họa Sĩ Bùi Xuân Phái tên thật là Bùi Xuân Phái

 • Sinh Năm 1920- mất 1988

 • Quê Quán: Hà Nội

 • Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

 • Phố cổ Hà Nội - Sơn dầu 1972

 • Hà Nội khán chiến - Sơn dầu 1966

 • Xe bò trong phố cổ - Sơn dầu 1972

 • Phố vắng - Sơn dầu 1981

 • Hóa trang sân khấu chèo - Sơn dầu 1968

 • Sân khấu chèo - Sơn dầu 1968

 • Vợ chồng chèo - Sơn dầu 196

 • Trước giờ biểu diễn - 1984

 • Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 1996

 • Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1946

 • Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980

 • Giải thưởng đồ họa Leipzig (Đức)

 • Giải thưởng Mỹ thuật Thủ đô các năm 1969, 1981, 1983, 1984

 • Tặng thưởng: Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam 1997 

Phong cách nghệ thuật:

 • Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. 

 • Ngay từ lúc sinh thời, sáng tạo của ông đã được quần chúng mến mộ gọi dòng tranh này là Phố Phái.

Họa Sĩ Bùi Xuân Phái.jpg

Triển Lãm:

 • Triển lãm cá nhân đầu tiên của Bùi Xuân Phái là 30-10-1953.

BST Họa Sĩ Bùi Xuân Phái

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

bottom of page