top of page

INDOCHINE GALLERY

              Việt Nam là đất nước có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, là cái nôi của nền nghệ thuật đặc sắc với rất nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên về đề tài hội họa, đó cũng được coi là quan niệm sáng tác của các Họa sĩ, trong mỗi hoàn cảnh và môi trường khác nhau mà những quan  niệm sáng tác có thể thay đổi. Mỗi giai đoạn đại diện cho quan niệm sáng tác và cách sử dụng màu riêng.

1233.jpg
12.jpg

          Tất cả đã góp phần tạo nên  một thế giới hội họa đa màu sắc, muôn màu muôn vẻ. Xuất phát từ nhận thức trên  cùng  với những đóng góp vô cùng  lớn lao mà  hội họa đã  mang đến cuộc sống với nhiều thể loại tranh phong phú xuất phát từ dòng tranh Đông Dương, tranh Gia Định, 

            Dòng tranh Kháng Chiến tuyên truyền, cổ động  hay khắc họa lại thời kì anh hùng kháng chiến của dân tộc. Một lớp họa sĩ trẻ đang nối tiếp những danh họa của nhiều thế hệ đi trước, tạo ra diện mạo mới cho mỹ thuật Việt Nam

           Hãy cùng Indochine Gallery khám phá từng tại đây.

bottom of page