top of page

Họa Sĩ Dương Bích Liên

Tiểu Sử:

 • Họa Sĩ Dương Bích Liên tên thật Họa Sĩ Dương Bích Liên

 • Sinh Năm: 17/07/1924 – 12/12/1988

 • Quê Quán: tại Hưng Yên

Trường Đào Tạo:

 • Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

Phong cách nghệ thuật:

 •  Dương Bích Liên dày công nghiên cứu các phong cách, trào lưu nghệ thuật thế giới. Mọi chất liệu đều được ông thể hiện nhuần nhuyễn, độc đáo, siêu thoát đặc biệt là các thể loại sơn mài, sơn dầu, phấn đấu và chì than.

 • Ông thiên về vẽ chân dung, rất nổi tiếng với đề tài thiếu nữ. 

 • Ông đặc biệt thành công với những tác phẩm về chân dung thiếu nữ. Người ta thường nói “Phố Phái, gái Liên” để nói đến việc khi xem tranh phố thì nên xem tranh của Bùi Xuân Phái, còn xem tranh về thiếu nữ thì Dương Bích Liên là người vẽ đẹp nhất.

Giải Thưởng Mỹ Thuật :

 • 1944: Giải nhất triển lãm duy nhất, tác phẩm: Cổng làng Mía, Cảnh đồng quê, Người gác Văn Miếu.

 • 1948: Giải nhất Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc kháng chiến, tác phẩm: Du kích làng Phù Lưu

 • 1957: Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, tác phẩm: Con nghê

 • 1975: Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, tác phẩm: Hai đĩa sơn mài.

 • 1985: Giải chính thức Triển lãm Quốc tế nghệ thuật hiện thực ở Sophia (Bulgaria), tác phẩm: Điệu múa cổ I năm.

 • 1987: Giải chính thức Triển lãm Quốc tế ở Hà Nội, tác phẩm; Điệu múa cổ II.

 • 1990: Giải nhất Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, tác phẩm: Gióng.

 • 1996: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về văn học nghệ thuật.

Họa Sĩ Dương Bích Liên.jpg

Tác Phẩm Tiêu Biểu:

 • 1948: Trạm gác

 • 1957: Con nghé

 • 1957: Xuân Hồ Gươm

 • 1960:  Nông dân đấu tranh chống thuế 

 • 1990; Điệu múa cổ, Gióng 

 • 1978: Mùa gặt

 • 2009 : Âm nhạc

 • 2009: Giai điệu

 • 2012: Thiếu nữ

 • 2014: Âm nhạc và hoa

BST Tranh Họa Sĩ Dương Bích Liên

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

bottom of page