top of page

Tranh Họa Sĩ Trẻ

gia dinh 1.jpg

         Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM tiền thân là Trường vẽ Gia Định được thành lập năm 1913, trong suốt quá trình tồn tại trường đã đào tạo được nhiều họa sỹ, nhà điêu khắc tài năng …
         Sự ra đời của Trường Vẽ Gia Định - chiếc nôi mỹ thuật phương Nam, tuy còn ở trình độ sơ cấp nhưng đã đưa nền mỹ thuật Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới. Học sinh mỹ thuật Việt Nam đã có cơ hội tiếp xúc với những kỹ thuật tiến bộ về hội họa phương Tây, tiếp cận nền nghệ thuật hiện đại của Pháp song song với việc kế thừa tinh hoa nghệ thuật cổ Việt Nam. Trường Vẽ Gia Định đổi tên qua nhiều lần, về sau được gọi là Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định.Năm 1954, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn được thành lập. Hoạt động đào tạo của trường này đã góp thêm phần tạo ra bộ mặt mỹ thuật mới tại miền Nam.. Điều đáng nói, trong hoàn cảnh lịch sử đất nước giai đoạn chiến tranh, không ít họa sĩ yêu nước của hai trường đã tham gia kháng chiến như Hồ Văn Lái, Lê Văn Kỉnh, Huỳnh Văn Gấm, Lương Đống, Nguyễn Sáng, Lê Vinh, Huỳnh Văn Thuận, Huỳnh Phương Đông, Đoàn Giỏi, Nguyễn Kao Thương, Cổ Tấn Long Châu, Quách Phong…
          

              Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định và Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn được sáp nhập và thành lập mới, với nguồn nhân lực từ hai miền Nam, Bắc.
           Phong trào đấu tranh của học sinh- sinh viên ở Trường Vẽ Gia Định (vào khoảng 1938 đổi thành Trường Mỹ nghệ thực hành Gia Định. Từ 1961, thành Trường Trung học Trang trí Mỹ thuật. Từ 1971, cải tổ gọi là Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định) và Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn rất bền bỉ và sôi nổi suốt mấy chục năm, làm vẻ vang truyền thống bất khuất của thanh niên sinh viên tỉnh Gia Định cũ. Nhiều người đang học bỏ trường đi vào chiến khu tham gia kháng chiến. Nhiều người là cán bộ hoạt động hợp pháp tại chỗ. Nhiều người đã hy sinh trong chiến đấu giành độc lập cho tổ quốc. Đặc điểm về tinh thần yêu nước, về truyền thống đấu tranh, về tình đồng nghiệp, đồng môn là tiền đề cho sự đoàn kết thống nhất đội ngũ mỹ thuật cả nước sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đó cũng là thuận lợi cơ bản của công tác cải tạo và xây dựng lại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

giadinh 2.jpg

            Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định và Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn được sáp nhập và thành lập mới, với nguồn nhân lực từ hai miền Nam, Bắc. Qua nhiều lần bổ sung, từ năm 1981 đến nay, trường chính thức mang tên Đại học Mỹ thuật TPHCM và trở thành một

               Một Số Họa sĩ tieu biểu xuất thân từ dại học Vẽ Gia Đinh

giadinh 3.jpg

BST Tranh Gia Định

Chúng tôi không có sản phẩm nào để hiển thị ở đây ngay lúc này.

bottom of page