top of page

Họa Sĩ Hồ Hữu Thủ

Tiểu Sử:

Trường Đào Tạo:

Tác Phẩm Tiêu Biểu:

Giải Thưởng Mỹ Thuật :

 • Họa Sĩ Hồ Hữu Thủ tên thật là Hồ Hữu Thủ

 • Sinh Năm 1943

 • Quê Quán: Nghệ An

 • Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Quốc Gia Sài Gòn.

 • 1978: Mùa gặt

 • 2009 : Âm nhạc

 • 2009: Giai điệu

 • 2012: Thiếu nữ

 • 2014: Âm nhạc và hoa

 • 1960:  Huy chương bạc ESSO

 • 1990: Giải nhì cuộc thi mỹ thuật toàn quốc

 • Có tranh trong bộ sưu tập của Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia

 • Có tranh trong bộ sưu tập của Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM

Họa Sĩ Hồ Hữu Thủ.jpg

Triển Lãm:

 • 1963-1974: Tham gia các cuộc triển lãm thường niên của Hội Họa Sĩ Trẻ Sài Gòn

 • 1972:  Triển Lãm cá nhân tại ALLIANCE FRANCAISE SAIGON

 • 1992:  Tham dự triển lãm “ ART & MATERIALS’92” tại phòng tranh của Bảo Tàng Quốc Gia  Singapore

 • 1992: Triển lãm tại phòng tranh “ASIAN MASTER GALLERY BHD”, Maylaysia

 • 1993: Triển lãm “NEW SPACE” của các họa sĩ Viet Nam và Singapore

 • 1994: Triển lãm tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM

 • 1994: Triển lãm tại L’E SPACE JACQUES PREVERT, tòa thị chính TP.Dunkerque và Gallery  Bellin, Pháp

 • 1994: Tham dự triển lãm “ASIAN-VIETNAM INTERNATIONAL MODERN ART”  tại TP.HCM

 • 1996: Triển lãm tại FUJITA VENTE ART MUSEUM, Nhật

 • 1996: Tham dự triển lãm “ASIAN-VIETNAM INTERNATIONAL MODERN ART” lần 2 tại TP.HCM

 • 1999: Triển lãm tại phòng tranh VINH LOI, TP.HCM

 • 2000: Tham dự triển lãm tại trung tâm văn hóa OAKLAND ASIAN, GOLDEN COLORADO, Bang California, Mỹ

 • 2001:  Tham dự triển lãm “VIETNAM-JAPAN ART” tại Hội Mỹ Thuật TP.HCM

 • 2001: Tham dự triển lãm tại phòng tranh Vĩnh Lợi, TP.HCM

 • 2002: Tham dự triển lãm “EPIC” tại phòng tranh Gajah, Singapore

 • 2003: Triển lãm tại Ethereal Charm, Gajah Gallery, Singapore

BST Tranh Họa Sĩ Hồ Hữu Thủ

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

bottom of page