top of page

Họa Sĩ Lâm Kim 

Tiểu Sử:

 • Họa Sĩ Lâm Kim tên thật là Lâm Cẩm 

 • Sinh Năm 1930

 • Quê Quán: Hải Nam 

Sơ Lược:

 • Khuynh hướng sáng tác hiện thực chuyên vẽ các dân tộc , cao nguyên  trên chất liệu phấn tiên

 • Hội viên hội mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  + Đã học với thầy họa sĩ  Bùi Văn Dưỡng
  + Người có nhiều âm hưởng lối vẽ Tây Âu với chất liệu Phấn Tiên
  + Người họa sĩ đa năng ngoài phấn tiên còn vẽ lụa, sơn dầu, màu nước

Trường Đào Tạo:

 • Cao đẳng Mỹ thuật 

Tác Phẩm Tiêu Biểu:

 • 1982: Về Buôn

 • 1979: Thiếu Nữ

 • 1978: Sung Túc 

 • 1978:  Gìa Làng

 • 1981: Du Mục

 • 2013: Hoa

 • 1981:  Chị Em

image_6487327_edited.jpg

Giải Thưởng Mỹ Thuật

 • 1961: Công Giáo

 • 1967: Mùa Xuân

 • 1964-1965-1966: ESSO

BST Tranh Họa Sĩ Lâm Kim

Chúng tôi không có sản phẩm nào để hiển thị ngay lúc này.

Chúng tôi không có sản phẩm nào để hiển thị ngay lúc này.

Chúng tôi không có sản phẩm nào để hiển thị ngay lúc này.

Chúng tôi không có sản phẩm nào để hiển thị ngay lúc này.

Chúng tôi không có sản phẩm nào để hiển thị ngay lúc này.

Chúng tôi không có sản phẩm nào để hiển thị ngay lúc này.

bottom of page