top of page

BST Tranh Gia Định


Những Mảng Màu Hoài Niệm

  • 1 hour
  • 20 Đô la Mỹ
  • Chung cư Cao Cấp Phú Nhuận

Sơ Lược:

Vào đầu những năm thuộc thế kỷ XX, không chỉ ở Sài Gòn – Gia Định mà cả Việt Nam xuất hiện một loạt các trường học mang hình dáng mỹ thuật ra đời. Vào những năm đầu thế kỷ 20, ở Việt Nam một loạt các trường mang hình dáng mỹ thuật ra đời. Tuy nhiên, thời kỳ này đất nước ta vẫn còn nằm dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Cả con người cùng với đất nước đều chìm vào thế bấp bênh và trôi иổi nên nghệ thuật cũng chẳng тнể nào định hình nói chi là phát triển và trường tồn. Dù thế, những trường Mỹ thuật do dân Pháp lập ra lại mang theo ý đồ thống trị lâu dài đối với đất nước ta, vậy nên, những trường học cứ liên tiếp được thành lập chỉ trong một khoảng thời gian ngắn:


Liên Hệ :

  • Chung cư Cao Cấp Phú Nhuận

    20 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

    0903 332 848 Mrs Nhàn

    indochineart.com@gmail.com


bottom of page